Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava

Hlavná stránka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Jozef Horák Rozvrh
Riaditeľ
jozef.horak@farskeho.sk
 
 
Ing. Danica Daubnerová Rozvrh
Zástupkyňa
danica.daubnerova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Lipták Rozvrh
Zástupca
Zástupca v triede: III. HA
jozefliptak@centrum.sk
 
 
Luboš Babušek Rozvrh
Majster
babusek@centrum.sk
 
 
Ing. Emília Bačová Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Paulína Baloghová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Viera Baloghová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Alena Brandšteterová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. HA
Zástupca v triede: IV. PH
brandstet@gmail.com
 
 
Ing. Edita Brunclíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
editabrunclikova@gmail.com
 
 
Bc. Zoltán Černák Bc. Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Anton Doktorov, PhD. Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: 203
 
 
Bc. Janka Drdacká Rozvrh
Majsterka
drdacka.j@zoznam.sk
 
 
Ing. Gabriela Dubová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. HA
gabriela.dubova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivan Ďuriš Rozvrh
Triedny učiteľ: II. B
Zástupca v triede: II. A
durisivan@centrum.sk
 
 
Mgr. Viera Faltusová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. HA
 
 
Mgr. Anna Gallová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PA
Zástupca v triede: III. A
anna.gallova@farskeho.sk
 
 
Bc. Helena Grachová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Zuzana Hamarová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III. PH
 
 
Mgr. Michal Horváth MHO Rozvrh
Triedny učiteľ: II. PK
 
 
Mgr. Renáta Karbanová kr Rozvrh
Učiteľka
rkarbanova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Kelemen Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. KČ
 
 
Mgr. Zuzana Kocková Rozvrh
Učiteľka
kockova.z@zoznam..sk
 
 
Ing. Marta Kohoutová Rozvrh
Učiteľka
komart@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Kovačovská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. PH
Zástupca v triede: V. HA
alena.kovacovska@farskeho.sk
 
 
Ing. Janka Krošláková Rozvrh
Majsterka
janka.kroslakova@azet.sk
 
 
Mgr. Edita Mareková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Ing. Andrea Marešová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PH
andrea.maresova@centrum.sk
 
 
Ing. Daniela Máziková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. PH
Zástupca v triede: I. PA
Zástupca v triede: II. PA
 
 
Bc. Katarína Morvayová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Viera Nižňanská Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Viktor Ozábal Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marta Palkovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Zástupca v triede: II. PK
marta.palkovicova@gmail.com
 
 
PhDr. Soňa Ružičková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. PA
sona.ruzickova@gmail.com
 
 
Ladislav Simon Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Gabriela Sládečková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. VK
gsladeckova@yahoo.com
 
 
Žaneta Svobodová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Danica Šidlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. HA
sidlikova.d@gmail.com
 
 
Ing. Alena Štrauchová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. HA
alena.strauchova@gmail.com
 
 
Ing. Brigita Šuhajdová Rozvrh
Učiteľka
suhajdovab@centrum.sk
 
 
Angelika Valientová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Miroslav Žbodák Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II. B
Zástupca v triede: IV. KČ

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019